Persoonlijke gegevens

Essentiële vragen en antwoorden

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Wij hopen dat u het fijn vindt meer te weten te komen over Nestlé en onze producten.

Nestlé eerbiedigt uw recht op privacy in de onlinewereld wanneer u onze website gebruikt en elektronisch met ons communiceert. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de manier waarop Nestlé Belgilux/Nestlé Nederland (“Nestlé”, “wij,” “ons” of “onze”) omgaat met het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken van de persoonlijke informatie die u ons meedeelt via een van de webpagina's van Nestlé (hierna “webpagina's” of collectief “website(s)” genoemd), met inbegrip van de pagina die u nu bezoekt.

Door deze website te gebruiken, geeft u aan in te stemmen met de praktijken die worden beschreven in deze privacyverklaring (waaronder het beleid van Nestlé inzake cookies, zie vraag 8 hieronder). Gelieve de website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring of ons beleid inzake cookies. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring of ons beleid inzake cookies op elk moment te wijzigen. Eventuele veranderingen zullen worden gepubliceerd in deze privacyverklaring of ons beleid inzake cookies. Belangrijke veranderingen zullen doorgaans slechts gelden voor de activiteiten en informatievergaring die vanaf dan plaatsvinden. Wij moedigen u aan deze privacyverklaring en ons beleid inzake cookies regelmatig opnieuw te bekijken, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele veranderingen en steeds weet hoe uw informatie kan worden gebruikt.

U dient te weten dat Nestlé Belgilux/Nestlé Nederland de houder is van de eventuele persoonsgegevens die u meedeelt aan Nestlé.

Als u wensen of vragen hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie of deze privacyverklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Privacybeleid met betrekking tot kinderen

Als u als ouder of wettelijke voogd geïnteresseerd bent in ons beleid met betrekking tot het verkrijgen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan [13] jaar, verwijzen we u naar vraag 11 hieronder. Wij wijzen u er echter op dat slechts op zeer weinig door Nestlé geëxploiteerde webpagina's persoonlijke informatie van kinderen wordt verzameld, met name op pagina's die kinderen jonger dan [13] jaar sterk aanspreken of die bewust persoonlijke informatie vergaren van kinderen jonger dan [13]jaar.Voor een gedetailleerde beschrijving van onze praktijken op het gebied van online privacy, kunt u klikken op de onderstaande vragen.

 


 

Q1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we van u en hoe doen we dat?

Wie gewoon de webpagina's van Nestlé wil bekijken, hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken. Als u echter gebruik wenst te maken van de vele functies en diensten die worden aangeboden op onze webpagina's, is het mogelijk dat we u vragen bepaalde persoonlijke en/of demografische informatie te verstrekken. Onder persoonlijke informatie (in de zin van deze privacyverklaring) wordt verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of online of offline contact met u op te nemen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, (“persoonlijk identificeerbare informatie”) alsmede demografische informatie zoals uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, gewoonten of voorkeuren, wanneer deze informatie gekoppeld is aan uw persoonlijk identificeerbare informatie (dit alles vatten we samen onder de noemer “persoonlijke informatie”).

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld met uw toestemming (bijv. als u deze informatie bewust aan ons verstrekt via een van de vele online formulieren op onze webpagina's). Meestal gebeurt dit in de vorm van:

- registratie of aanmelding op een website van Nestlé (“algemene registratie op de website”);
- aanmelding voor een nieuwsbrief die specifiek is voor een evenement, product of website en die geen deel uitmaakt van de algemene registratie op de website;
- sweepstakes, wedstrijden of andere promoties;
- studies en enquêtes;
- forums en andere interactieve activiteiten;
- aankoop van een Nestlé-product via een van onze online winkels;
- e-cards, aanbeveling aan een vriend of andere functies voor eenmalig gebruik;
- feedback, vragen of opmerkingen via een van onze “Contact”- of “Vraag het een expert”-formulieren;
- informatie verstrekt om zakelijke redenen (bijv. cv's, verzoeken van de media enz.);
- online sollicitaties (bijv. solliciteren voor een vacature bij Nestlé door uw cv te bezorgen via de website);
- inschrijving van een vriend voor deelneming aan een productspecifieke campagne; of
- ieder ander verzoek waarvoor persoonlijke informatie verschaft wordt (bijv. consumentenpanel, productaanvraag, “Waar kopen” enz.).

Opmerking: afhankelijk van welke webpagina van Nestlé u bezoekt, zijn sommige of veel van de hierboven genoemde activiteiten mogelijk niet beschikbaar.

Het type en de hoeveelheid informatie die wordt verzameld voor de hierboven opgesomde functies verschilt van activiteit tot activiteit. De volgende persoonlijke gegevens kunnen worden gevraagd: voor- en familienaam, e-mailadres, thuisadres, telefoonnummer (werk of privé) en creditcardgegevens (voor de online aankoop van producten). Voor sommige activiteiten kan u worden gevraagd om een gebruikersnaam en/of wachtwoord aan te maken en/of om aanvullende demografische informatie te verstrekken, waaronder: (i) uw leeftijd of geboortedatum, (ii) uw geslacht, (iii) hoe vaak u bepaalde Nestlé-producten en/of andere soortgelijke producten gebruikt of koopt, (iv) bijzonderheden betreffende uw huishouden of levensstijl en/of (v) andere informatie met betrekking tot het Nestlé-product dat u hebt gekocht of de specifieke website die u bezoekt.

Q2. Hoe staan we in voor de veiligheid van uw persoonlijke informatie?

Nestlé neemt alle vereiste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie verkregen via onze webpagina's, met inbegrip van gevoelige persoonlijke informatie en persoonlijke informatie van kinderen jonger dan [13] jaar. Deze inspanningen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) het opslaan van uw persoonlijke informatie in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar alleen voor geautoriseerde Nestlé-medewerkers, onze agenten en contractanten; (ii) het gebruik van SSL-versleuteling volgens de industrienormen om in te staan voor de veiligheid van bepaalde gevoelige persoonlijke informatie (zoals creditcardgegevens, gezondheidsinformatie, patiënteninformatie) tijdens de transmissie naar onze website, en (iii) het controleren van de identiteit van geregistreerde websitegebruikers voor ze toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over hen bewaren. Zie ook vraag 4 hieronder.

Q3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Over het algemeen geldt dat alle verzamelde informatie wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons die informatie verstrekt of de doeleinden die wij vermelden bij de datavergaring of in deze privacyverklaring. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt of registreert op een website van Nestlé (“algemene registratie op de website”), wordt de informatie die u verstrekt, gebruikt om u de voordelen en privileges te bieden die normaliter gepaard gaan met registratie. Dit omvat de toegang tot en het gebruik van exclusieve of gepersonaliseerde inhoud of activiteiten op de webpagina's van Nestlé (bijv. forums, uploadfuncties, gepersonaliseerde receptendozen enz.), deelneming aan speciale evenementen en promoties (wedstrijden, sweepstakes, bons enz.) en de mogelijkheid berichten of marketingmateriaal te ontvangen overeenkomstig de door u gemaakte selectie op het tijdstip van registratie of die automatisch deel uitmaken van uw registratie. Evenzo, als u contact met ons opneemt via een online contactformulier of via een onze “Vraag het een expert”-functies, worden uw gegevens gebruikt om te antwoorden op uw vraag of opmerking, en in sommige gevallen, de antwoorden op uw vraag anoniem te publiceren op de relevante webpagina's. Tot slot worden de creditcardgegevens die u ons verstrekt, uiteraard gebruikt voor de betaling en verwerking van uw online aankopen.

Bij het registreren of verstrekken van informatie op webpagina's van Nestlé krijgt u de optie (al of niet via een selectievakje) uw informatie te laten gebruiken voor een activiteit of dienst die verschilt van de door u gevraagde primaire activiteit of dienst. Bij aanmelding voor bijvoorbeeld een wedstrijd of promotie zult u de mogelijkheid krijgen u aan te melden voor nieuwsbrieven of aankondigingen van de website waarop de promotie staat of andere websites of Nestlé-producten. Als u ervoor kiest gebruik te maken van deze aanvullende diensten, zullen we uw informatie gebruiken om deze diensten aan u te verstrekken.

Wij kunnen uw persoonlijke en/of demografische informatie ook gebruiken voor onze interne marketing en demografische studies, zodat we de producten en diensten die we u aanbieden, constant kunnen verbeteren, personaliseren en aanpassen zodat ze beter beantwoorden aan uw behoeften. Het van tijd tot tijd combineren, actualiseren of anderszins verbeteren van de persoonlijke informatie die is verzameld via een webpagina van Nestlé, op basis van gegevens die we ontvangen van onze administratie of van derden, kan daar deel van uitmaken.

Doorgaans bewaren we uw persoonlijke informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig om u de gevraagde diensten te verlenen. Als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie niet langer gebruiken om u diensten te verlenen (bijv. als u geen e-mails meer wenst te ontvangen) of als u uw lidmaatschap of account wilt opzeggen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij wijzen erop dat uw persoonlijke informatie zal worden bijgehouden gedurende een redelijke periode en zolang als nodig om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving, om geschillen op te lossen, de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen en soortgelijke doeleinden van administratief beheer.

Hierna vindt u aanvullende informatie over bepaalde functies die worden aangeboden op de webpagina's van Nestlé:

 • Nieuwsbrieven en e-mails 

Als u ons uw e-mailadres en/of postadres meedeelt (als deel van de algemene registratie op de website of voor een specifieke nieuwsbrief of mededeling), wordt de contactinformatie die u verstrekt, gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrief, mededeling of lectuur toe te sturen. Daarnaast kunt u ook berichten ontvangen waarin andere merken of webpagina's van Nestlé aan u worden voorgesteld. Dit materiaal kan de vorm aannemen van gewone post of e-mail, afhankelijk van de webpagina die u gebruikt hebt voor uw registratie en de informatie die u daarbij verstrekt hebt.

Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u transactionele of administratieve mededelingen te sturen (bijv. een e-mail ter bevestiging van uw online aankoop of uw registratie of aanmelding voor een specifieke activiteit dan wel de annulering daarvan), alsmede bepaalde aankondigingen met betrekking tot diensten (bijv. om u te informeren van een actualisering van onze privacyverklaring, de stopzetting van functies of programma's op onze webpagina's, veranderingen in onze online diensten of technische ondersteuning of andere soortgelijke veranderingen). Al deze soorten mededelingen worden in deze privacyverklaring aangeduid onder de noemer “administratieve mededelingen”.

 • Sweepstakes, wedstrijden en promoties

Het is mogelijk dat u, om te kunnen deelnemen aan online sweepstakes, wedstrijden of andere promoties (samen “promoties” genoemd), uzelf eerst moet registreren op een website van Nestlé. De informatie die wordt verzameld als deel van een promotie, wordt gebruikt om na te gaan of u in aanmerking komt, u op de hoogte brengen als u gewonnen hebt en/of prijzen uit te reiken en te leveren. Als u winnaar bent, kan bepaalde informatie over u (zoals uw naam en foto) gepubliceerd worden op de desbetreffende webpagina van Nestlé. Als kinderen jonger dan [13] jaar mogen deelnemen aan een promotie, wordt eerst de ouderlijke toestemming gevraagd, indien vereist.

Voor meer informatie over promoties verwijzen we naar de officiële regels en gedetailleerde informatie die gepubliceerd zijn bij de specifieke promotie.

Studies en enquêtes

Er zijn twee types studies en enquêtes mogelijk op de webpagina's van Nestlé. Bij één soort wordt alleen demografische of onderzoeksinformatie gevraagd (bijv. leeftijd, geslacht, type huishouden, andere interesses enz.) en wordt deze informatie niet gekoppeld aan eventuele persoonlijke informatie over u. In andere gevallen (zoals bij het openen van een account) kunnen we dezelfde informatie vragen en deze wel koppelen aan uw persoonlijke informatie. Als kinderen jonger dan [13] jaar mogen deelnemen aan studies of enquêtes die persoonlijke informatie verzamelen of daaraan gekoppeld worden, zal voorafgaand de verifieerbare ouderlijke toestemming worden gevraagd.

Forums en andere interactieve functies

Wij kunnen interactieve functies bieden die u de mogelijkheid bieden berichten, verhalen, foto's of illustraties op onze webpagina's te publiceren. Hoewel we trachten de personen die deze functies gebruiken, te beschermen, raden we u aan voorzichtig te zijn met het publiceren van persoonlijke informatie of foto's van uzelf op het openbare domein, zoals op forums of in andere online gemeenschappen. Deze informatie kan worden opgepikt en gebruikt door mensen die u niet kent. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid en privacy van de informatie die u publiceert in openbare gebieden. U gebruikt deze functies op eigen risico. Als u uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen onze blog of ons forum, verzoeken we u contact met ons op te nemen. Het kan zijn dat wij uw persoonlijke informatie niet kunnen verwijderen. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en uitleggen waarom dit zo is.

Wij wijzen u erop dat, als wij een via een van deze functies ontvangen foto of bericht publiceren, wij daarbij bepaalde informatie betreffende de gebruiker in kwestie kunnen publiceren, zoals gebruikersnaam, voornaam, beginletter van de familienaam en/of woonplaats of provincie.

Online aankoop van Nestlé-producten

Op sommige van onze webpagina's kunt u Nestlé-producten kopen via een online winkel die wordt geëxploiteerd door ons of door een verkoper namens ons (“online winkel van Nestlé”), terwijl sommige van onze webpagina's koppelingen kunnen bevatten naar websites van niet-gerelateerde ondernemingen die noch direct noch indirect in handen zijn van Nestlé (hierna “derde” of gezamenlijk “derden” genoemd), waar Nestlé-producten te koop worden aangeboden. Als u een product koopt via een online winkel van Nestlé, zal u uw creditcardgegevens moeten meedelen, waaronder uw creditcardnummer, uw factuur- en leveringsadres, en andere elementaire contactinformatie (bijv. telefoonnr. en e-mailadres). Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling te bevestigen en af te handelen.

Als de online winkel die u bezoekt, wordt geëxploiteerd door een derde, kunnen we u een directe link naar de winkel van deze derde geven, om het u gemakkelijk te maken. Wij wijzen er echter op dat deze webpagina's niet worden geëxploiteerd door ons en bijgevolg niet onder dit privacybeleid vallen. Wij gaan selectief te werk bij het kiezen van onze partners die Nestlé-producten online verkopen en we werken alleen samen met online winkels die (zoals wijzelf) versleuteling volgens de industrienormen toepassen bij het verzamelen en verwerken van bestellingen via hun webpagina's. Dit helpt om ongeautoriseerde elektronische toegang tot uw persoonlijke informatie, zoals uw creditcardnummer, te voorkomen. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van de online winkel die u bezoekt, alvorens eventuele persoonlijke informatie, zoals uw creditcardnummer, mee te delen.

E-cards, aanbeveling aan een vriend en andere functies voor eenmalig gebruik

Persoonlijke informatie die wordt gevraagd voor het versturen van een e-card, een aanbeveling aan een vriend of andere functies voor eenmalig gebruik (meestal namen en e-mailadressen) wordt slechts één keer gebruikt (bijv. om het bericht te versturen) en daarna niet bijgehouden door ons. Als dergelijke functies ter beschikking worden gesteld van kinderen jonger dan [13] jaar, zijn ze zodanig ontworpen dat voorafgaande ouderlijke toestemming vereist is.

Zakelijke informatie

In sommige delen van onze website zult u informatie kunnen invoeren over uzelf of de onderneming die u zakelijk vertegenwoordigt. Deze delen kunnen een carrièrerubriek omvatten waar u online een cv of sollicitatie kunt indienen of een rubriek of contactformulier voor mediaverzoeken. Hoewel de in deze context verzamelde persoonlijke informatie uitsluitend zal worden gebruikt voor de opgegeven doeleinden (bijv. een cv zal uitsluitend worden gebruikt in het kader van de wervingsprocedure), is deze informatie voor het overige niet gebonden aan de bepalingen van dit privacybeleid.

Websites in verband met gezondheid en voeding

Sommige van onze webpagina's bevatten informatie en instrumenten in verband met voeding en/of gezondheid die bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, consumenten of beiden. Naast elementaire contactinformatie (bijv. naam, e-mailadres enz.) kunnen deze webpagina's ook specifieke of gevoelige persoonlijke informatie verzamelen over: (i) de praktijk van een gezondheidswerker (bijv. naam van de praktijk, medische/andere diploma's, banden met ziekenhuizen, gebruiken van Nestlé-voedingsproducten bij behandeling van patiënten enz.); (ii) de interesse van een consument in bepaalde voedingsproducten (bijv. het gebruik van Nestlé-voedingsproducten, eetgewoonten, lichaamsbeweging enz.); of (iii) de diagnose van een bepaalde aandoening bij een consument.

Zoals op de andere webpagina's wordt deze informatie gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld bij de informatievergaring, d.w.z. relevante informatie m.b.t. voeding en gezondheid bezorgen aan de geregistreerde gebruiker en toegang geven tot voordelen en instrumenten die voorbehouden zijn aan leden.

Q4. Wat gebeurt er als u weigert persoonlijke informatie te verstrekken?

Als u ervoor kiest geen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u daarom gevraagd wordt, zult u niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten en gepersonaliseerde functies op onze webpagina's niet kunnen benutten. Het beperkt ook de diensten en speciale aanbiedingen die we u kunnen aanbieden. Als u bijvoorbeeld weigert uw e-mailadres mee te delen, zult u geen nieuwsbrieven kunnen ontvangen en u niet kunnen registreren op onze webpagina's. Als u weigert uw creditcardnummer mee te delen, zult u geen producten kunnen kopen bij een online winkel van Nestlé. Om onze webpagina's gewoon te bekijken en meer te weten te komen over onze producten, hoeft u ons echter geen persoonlijke informatie te verstrekken.

Q5. Aan wie onthullen we uw persoonlijke informatie en waarom?

Nestlé zal uw persoonlijke informatie nooit delen met een derde die deze wilt gebruiken voor direct marketing, tenzij we u daarvan uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld en u ons uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven om dat wel te doen.

Nestlé kan uw persoonlijke informatie delen met zijn dochterondernemingen en ondernemingen die Nestlé direct of indirect in handen heeft (samen de “Nestlé-groep” genoemd). Nestlé kan uw persoonlijke informatie ook delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

Dienstenleveranciers, agenten en contractanten

Wij kunnen een beroep doen op derden, zoals dienstenleveranciers, agenten of contractanten, om ons te ondersteunen met de interne processen van onze website en het beheer van de website of de verschillende functies, programma's en promoties die daarop beschikbaar zijn. Sommige van deze derden kunnen gevestigd zijn buiten de landen waar u deze website raadpleegt. Zo is onze belangrijkste dienstenleverancier voor websitehosting gevestigd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (zie ook vraag 7 hieronder). Deze derden en hun werknemers kunnen in contact komen met uw persoonlijke informatie in het kader van hun dienstverlening aan ons. Iedere dergelijke derde moet te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke informatie bieden als Nestlé. Indien nodig wordt er een wettelijke overeenkomst afgesloten met deze derden, die de verplichting bevat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen, veilig te bewaren en alleen te verwerken overeenkomstig de specifieke instructies van Nestlé.

Partners en gemeenschappelijke promoties

Bij gelegenheid kunnen wij op onze webpagina's programma's of promoties aanbieden die zijn opgezet of gefinancierd in samenwerking met een andere onderneming, organisatie of andere derde met een goede naam; en, in het kader hiervan persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Als uw persoonlijke informatie wordt verzameld door (of gedeeld met) een andere onderneming in het kader van een dergelijke promotie, zullen wij u dit meedelen op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld. We kunnen van tijd tot tijd een promotie houden op onze webpagina's die producten of diensten van een andere onderneming omvat. U zult dan de mogelijkheid hebben aan te geven dat u rechtstreeks van deze derde onderneming informatie wenst te ontvangen. Als een van deze promoties beschikbaar is voor kinderen jonger dan [13] jaar, zullen we de persoonlijke informatie van het kind slechts delen als we voorafgaand daartoe verifieerbare ouderlijke toestemming hebben verkregen.

Bij de publicatie van een promotie waarbij een andere onderneming betrokken is, kunnen we een aparte link naar het privacybeleid van die onderneming opnemen. Wij moedigen u aan dit beleid te lezen alvorens persoonlijke informatie te delen, aangezien we niet kunnen garanderen dat het privacybeleid van die andere onderneming overeenstemt met het onze. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld door of gedeeld met een andere onderneming dan de onze, kunt u er altijd voor kiezen deze optie niet te selecteren of niet deel te nemen aan de evenementen op het moment dat de persoonlijke informatie wordt verzameld/gevraagd.

Wettelijke en bedrijfsoverdracht

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook onthullen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om de wettelijke procedures te volgen, gevolg te geven aan eisen of de veiligheid of rechten van Nestlé, zijn klanten of de gemeenschap te beschermen.
In geval van een fusie of aankoop van Nestlé of een deel van de onderneming door een andere onderneming of in geval dat Nestlé van zijn bedrijfsactiviteit geheel of gedeeltelijk zou verkopen of van de hand doen, heeft de overnemer toegang tot de informatie die deel uitmaakt van deze bedrijfsactiviteit, waartoe ook persoonlijke informatie kan behoren, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Zo ook kan persoonlijke informatie worden overgedragen als deel van een reorganisatie, insolventieprocedure of andere soortgelijke gebeurtenis, indien toegelaten volgens en uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Gebundelde informatie

Wij kunnen gebundelde demografische of onderzoeksinformatie delen met derden, maar deze informatie is anoniem en bevat geen persoonlijke informatie. De gebundelde informatie die we delen, kan anonieme informatie omvatten die is verkregen door het gebruik van cookies en andere soortgelijke traceringstechnologie, zoals uitgelegd in vraag 8 hieronder.

Q6. Hoe kunt u uw persoonlijke informatie raadplegen, wijzigen of andere keuzes maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie?

Hieronder beschrijven uw keuzemogelijkheden met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons.

1. U hebt ook altijd de mogelijkheid geen persoonlijke informatie met ons te delen. In dat geval zullen wij u echter slechts een beperkt aantal activiteiten en functies kunnen bieden, zoals vermeld bij vraag 4 hierboven.
2. Als u geen nieuwsbrieven, aankondigingen of andere mededelingen en/of diensten van een website of merk van Nestlé wilt ontvangen, gelieve dan bij uw registratie niet aan te geven dat u deze mededelingen of diensten wenst. Als u dit wel hebt aangegeven, maar op een later tijdstip hierop wilt terugkomen, kunt u uw ["Profiel bewerken"] op onze webpagina's en uw voorkeuren wijzigen.
3. In ieder marketingbericht dat u per e-mail van ons ontvangt, bieden wij u de mogelijkheid aan te geven dat u in de toekomst geen marketinginformatie van ons meer wenst te ontvangen (d.w.z. abonnement opzeggen). U hoeft enkel de procedure of aanwijzingen in de e-mail te volgen om uw abonnement op te zeggen.
4. U kunt de persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld voor onze algemene registratie op de website, te allen tijde raadplegen en aanpassen. Daartoe hoeft u enkel te gaan naar de rubriek(en) "Profiel bewerken" op onze website (indien beschikbaar).

Als een van de hierboven beschreven mechanismen niet beschikbaar is of u iets anders wenst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Als u hebt deelgenomen aan een promotie of programma waarbij een derde betrokken was en in het kader van deze promotie hebt aangegeven dat u in de toekomst rechtstreeks van deze derde mededelingen wenst te ontvangen, zult u bovendien rechtstreeks contact moeten opnemen met deze derde om ervoor te zorgen dat u deze mededelingen niet meer ontvangt. Deze procedure wordt beschreven in het privacybeleid van de derde.

Q7. Naar welke landen wordt uw persoonlijke informatie verstuurd en waarom?

Nestlé is een wereldwijde onderneming en uw persoonlijke informatie kan over de landsgrenzen heen worden overgedragen. Uw informatie kan worden overgedragen naar landen waar de wetgeving betreffende de gegevensbescherming van een ander niveau is dan in het land waar u uw persoonlijke informatie heb ingevoerd. Uw persoonlijke informatie kan ook worden overgedragen tussen verschillende ondernemingen van de Nestlé-groep, die gevestigd zijn in verschillende landen. Nestlé neemt gepaste maatregelen om in te staan voor de veiligheid van de persoonlijke informatie tijdens de overdracht en op de bestemming.

De server die deze website host, kan zich bevinden in een ander land dan het land waar u de website raadpleegt. Onze belangrijkste hostingprovider voor de meeste websites van Nestlé is gevestigd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze provider is gebonden door een contract dat een hoog niveau van bescherming van de privésfeer garandeert en (onder andere) bepaalt dat de provider alleen mag handelen op instructie van Nestlé en alle technische maatregelen moet implementeren die nodig zijn om continu de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen.

Q8. Hoe en waarom gebruikt Nestlé traceringstechnologie?

Nestlé maakt gebruik van traceringstechnologieën (“cookies”, “IP-adressen”, “logbestanden”, “webbeacons”) om informatie te vergaren zoals het browsertype en het besturingssysteem, de vorige bezochte externe pagina, de bezochte pagina's op de site, het ISP-domein enz. met als doel het gebruik en de functionaliteit van onze webpagina's te verbeteren en inzicht te verwerven in de manier waarop bezoekers onze webpagina's en de aangeboden diensten gebruiken. Traceringstechnologie helpt ons onze webpagina's af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Cookies

We zetten cookies in om het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en aangeboden tools en diensten aanwenden. Het opslaan van cookies op uw computer is een gemakkelijke en handige manier voor ons om uw bezoek aan onze websites te personaliseren en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek vlotter verloopt en voor u een fijnere ervaring is.
Het beleid van Nestlé inzake cookies en uw rechten vindt u hier: Nestlé-beleid inzake cookies.

IP-adressen

Wij kunnen Internet Protocol (IP)-adressen bijhouden om (onder andere): (i) technische problemen op te lossen, (ii) in te staan voor de veiligheid van de website, (iii) de toegang tot onze webpagina's te beperken voor bepaalde gebruikers en (iv) inzicht te verwerven in de manier waarop onze webpagina's gebruikt worden. Een IP-adres is een nummer dat gebruikt wordt door computers op een netwerk om uw computer te identificeren telkens wanneer u inlogt op het internet.

Logbestanden

Wij (of een derde namens ons) kunnen informatie verzamelen in de vorm van logbestanden waarin de websiteactiviteit bijgehouden wordt en statistieken aanleggen over de surfgewoonten van onze websitegebruikers. Deze gegevens worden anoniem gegenereerd en helpen ons om (onder andere) de volgende informatie te vergaren: (i) het browsertype en het besturingssysteem van de gebruiker, (ii) informatie over de sessie van een gebruiker (zoals de URL van waar hij afkomstig is, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website, welke pagina's de gebruiker heeft bekeken op onze website en hoe lang) en (iii) andere soortgelijke navigatiegegevens of uw klikpad. We gebruiken de informatie in een logbestand ook voor onze interne marketing en demografische studies, om onze online aangeboden diensten permanent te kunnen verbeteren en aanpassen. Logbestanden worden alleen intern gebruikt en zijn niet gekoppeld aan een specifieke gebruiker.

Webbeacons

We kunnen webbeacons (of clear GIF's) gebruiken op onze webpagina's of opnemen in de e-mails die we u sturen. Webbeacons (ook bekend als “webbugs”) zijn kleine strings code die onzichtbaar afgebeeld worden op een webpagina of in een e-mail en tot doel hebben gegevens terug te sturen naar ons. De informatie die verzameld wordt via webbeacons, stemt deels overeen met wat hierboven beschreven wordt voor het IP-adres en omvat verder informatie over hoe een gebruiker reageert op een e-mailcampagne (bijv. de tijd dat de e-mail geopend is, waar de gebruiker naartoe gaat vanaf de e-mail enz.). We gebruiken de informatie van webbeacons voor uiteenlopende doeleinden, waaronder rapportering van het websiteverkeer, telling van het aantal unieke bezoekers, reclame en e-mailauditing en -rapportering en personalisatie.

Q9. E-marketing - Wat is spam en wat is ons standpunt inzake ongewenste e-mails?

Er is sprake van "spam" wanneer er ongevraagd en zonder uw toestemming e-mails met reclame of marketinggerelateerd materiaal naar u worden verstuurd.

Wij versturen GEEN spam. Wij gebruiken een spambestrijder om onze werknemers te beschermen tegen spam. Het versturen van e-mails zonder toestemming is in vele landen wettelijk verboden. Wij zullen uw persoonlijke informatie (waaronder uw e-mailadres) niet gebruiken voor direct marketing of follow-upberichten, tenzij u ons daartoe uw UITDRUKKELIJKE toestemming hebt gegeven. Wij passen met andere woorden het "OPT-IN"-systeem toe.

Wij delen uw persoonlijke informatie ook niet met derden die deze zullen gebruiken voor spam.

De website van Nestlé biedt u de mogelijkheid om marketinginformatie per e-mail te ontvangen. Iedere e-mail die Nestlé verstuurt, bevat de mogelijkheid op elk moment de verzending van marketingmails naar uw adres stop te zetten.

Als u om een of andere reden spam hebt ontvangen van een onderneming van de Nestlé-groep, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Q10. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

Wij kunnen de persoonlijke informatie die u ons meedeelt via onze webpagina's, opslaan in onze databanken, bijv. in onze marketing- of CRM-databank. De Nestlé-groep zal uw persoonlijke informatie slechts zolang bijhouden als redelijkerwijs nodig, rekening houdend met het feit dat we in staat moeten zijn om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, nieuwe en verbeterde diensten aan te bieden en te voldoen aan de wettelijke eisen op grond van de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat we uw persoonlijke informatie nog kunnen bewaren gedurende een redelijke periode nadat u gestopt bent met het gebruiken van de diensten of website van Nestlé. Na deze periode zal uw persoonlijke informatie verwijderd worden uit alle systemen van de Nestlé-groep.

We herinneren u eraan dat u op elk moment het recht hebt uw persoonlijke informatie te laten verwijderen. Zie vraag 6 hierboven.

Q11 Wat is ons beleid inzake het verzamelen van gegevens van kinderen die onze website gebruiken?

Wij erkennen het belang van de bescherming van de privésfeer van kinderen op het internet en wij zijn ons ervan bewust dat informatie die verzameld is van kinderen jonger dan [13] jaar (hierna kortweg “kinderen” of “kind” genoemd) een speciale behandeling vereist. Derhalve hebben wij het volgende beleid ontwikkeld voor de online vergaring, het gebruik en de onthulling van persoonlijke informatie van kinderen. We raden ouders aan onze webpagina's samen met hun kinderen te verkennen en hun kinderen eraan te herinneren dat ze toestemming moeten vragen aan een ouder alvorens persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken.

Het merendeel van de webpagina's die geëxploiteerd worden door Nestlé S.A. zijn niet gericht op kinderen en vragen niet bewust naar persoonlijke informatie van kinderen jonger dan [13] jaar. Op sommige van onze webpagina's die mensen van alle leeftijden kunnen aanspreken, kunnen wij stappen nemen om ervoor te zorgen dat wie zich wil registreren of persoonlijke informatie wil invoeren, een bepaalde leeftijd moet bereikt hebben.

Hierna vindt u een beschrijving van onze praktijken voor de enkele van onze webpagina's die aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op en informatie verzamelen van kinderen jonger dan [13] jaar.

Vergaren van informatie van kinderen

Anonieme of niet-persoonlijke informatie

Kinderen kunnen over het algemeen onze webpagina's bezoeken, inhoud bekijken en games spelen zonder enige persoonlijke informatie, zoals naam of e-mailadres, mee te delen. Op sommige webpagina's kan er anonieme of niet-persoonlijke informatie (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, voornaam en woonplaats of provincie) gevraagd worden van kinderen om toegang te krijgen tot gepersonaliseerde functies of functies om hun hoogste scores te bewaren, favorieten op te slaan, webpagina's te personaliseren of andere soortgelijke activiteiten. Als er alleen anonieme informatie vereist is voor de registratie, kunnen kinderen hun verjaardag (alleen maand en dag) gebruiken als wachtwoord. Zo is het gemakkelijker voor kinderen om hun wachtwoord te onthouden.

Persoonlijke informatie

Als er een webpagina's is die persoonlijke informatie van kinderen verzamelt (bijv. bepaalde nieuwsbrieven, prijsvragen, wedstrijden/sweepstakes en andere soortgelijke activiteiten), kan de verzamelde informatie de naam en het e-mailadres van het kind en de naam en het e-mailadres van de ouder omvatten, naast andere informatie die technisch noodzakelijk is om de gevraagde functie of dienst te verstrekken (bijv. geboortedag en -maand voor een verjaardagskaart). Meestal zal deze informatie slechts continu worden opgeslagen en gebruikt als we voorafgaand de verifieerbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd (hierna aangeduid als “ouder”) hebben ontvangen. Het mechanisme dat wordt gebruikt om de ouderlijke toestemming te verkrijgen, kan verschillen afhankelijk van de informatie die vereist is voor de activiteit en het geplande gebruik van de informatie. Als een kind zich bijvoorbeeld registreert voor een nieuwsbrief of een andere functie op onze webpagina's, kunnen we via e-mail een kennisgeving sturen naar de ouder en, afhankelijk van de functie, de ouder vertellen hoe hij de activiteit kan weigeren of hoe hij deze kan goedkeuren. Als de ouder dan de nodige goedkeuring geeft, kunnen we vervolgens een bevestigingsmail sturen. Als de ouder echter een weigering of geen goedkeuring geeft, wordt alle informatie die reeds is verstrekt door het kind, geschrapt. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een kind deelneemt aan (i) een wedstrijd en een prijs wint of (ii) een activiteit die de mogelijke publicatie van de persoonlijke informatie van een kind of een verhaal op de webpagina omvat, kunnen we een meer betrouwbare vorm van ouderlijke toestemming vragen, zoals schriftelijke toestemming van de ouder. Bovendien zullen ouders, indien van toepassing, de gelegenheid krijgen om hun toestemming te geven voor de vergaring en het gebruik van de persoonlijke informatie van een kind door ons, zonder daardoor ook in te stemmen met de onthulling van deze persoonlijke informatie aan derden.

In ieder geval verzamelen we slechts persoonlijke informatie van een kind als we daarvoor de ouderlijke toestemming verkregen hebben. Wij zullen de verzamelde persoonlijke informatie ook beperken tot wat redelijkerwijs nodig is om het kind in staat te stellen de specifieke functie te gebruiken. Dit wil zeggen dat, als we een specifiek persoonlijk gegeven van uw kind (bijv. een telefoonnummer) niet nodig hebben om uw kind in staat te stellen zich te registreren en een nieuwsbrief te ontvangen, we gewoonweg niet zullen vragen achter dit gegeven. Meer informatie over de stappen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke informatie van kinderen te beschermen vindt u in onze bespreking van de veiligheid hierboven.

We verzamelen geen persoonlijke informatie van kinderen door middel van passieve mechanismen zoals cookies. De informatie in een cookie kan echter gekoppeld zijn aan persoonlijke informatie van een kind. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën verwijzen we naar de daarop betrekking hebbende vraag hierboven.

Gebruik van de persoonlijke informatie van kinderen

De eenmaal verzamelde persoonlijke informatie van een kind wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt en waarmee de ouder heeft ingestemd (als toestemming vereist is). Als het kind zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief of aankondiging (en de ouder dit goedkeurt), wordt het e-mailadres van het kind gebruikt om gevraagde nieuwsbrief of aankondiging te bezorgen.

Toegang/controle door ouders

Als ouder die ons de toestemming heeft gegeven om de persoonlijke informatie van uw kind te verzamelen en op te slaan, kunt u op elk moment het volgende doen:

1. de persoonlijke informatie van uw kind controleren door de betreffende pagina voor ouderlijke goedkeuring/controle te bezoeken. Een link naar deze pagina vindt u in de berichten die we u in het begin gestuurd hebben, toen we uw toestemming hebben gevraagd en gekregen.
2. het verdere gebruik of de vergaring van de persoonlijke informatie van uw kind stopzetten (m.a.w. afmelden). Daartoe bezoekt u de afmeldpagina die toegankelijk is vanaf de webpagina waarop uw kind zich geregistreerd heeft of volgt u de afmeldprocedure of de aanwijzingen in de nieuwsbrief of e-mail die wij gestuurd hebben naar het e-mailadres van uw kind.
3. Vragen dat wij de persoonlijke informatie van uw kind verwijderen door te werk te gaan zoals beschreven in punt 2 hierboven. Wanneer uw kind wordt afgemeld, zal zijn/haar persoonlijke informatie verwijderd worden uit onze administratie.

Als een van de hierboven beschreven opties niet beschikbaar is of u iets anders wenst, verzoeken wij u om ofwel: (i) de documentatie te raadplegen die wij u bezorgd hebben toen u uw toestemming gegeven hebt of (ii) contact met ons op te nemen. Gelieve de volgende informatie klaar te houden voor de verificatie: de naam en het e-mailadres van uw kind, uw naam en e-mailadres, en de naam van de webpagina waarop uw kind zich geregistreerd heeft.

Als u uw kind de toelating geeft om zich te registreren op een webpagina of deel te nemen aan andere websiteactiviteiten die beschikbaar zijn voor kinderen jonger dan [13] jaar, zal uw kind ook de mogelijkheid hebben zijn/haar persoonlijke informatie die gekoppeld is aan deze registratie of activiteit, te herzien, te wijzigen of te verwijderen. Daartoe behoort ook de mogelijkheid zichzelf af te melden van een functie waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Q12. Linken we door naar websites van derden?

Deze website kan koppelingen naar websites van andere ondernemingen of organisaties (samen “derden” genoemd) bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites van derden aangezien deze niet onder onze controle vallen. Als u webpagina's van derden bezoekt via de koppelingen, kunnen de operatoren van deze webpagina's uw persoonlijke informatie verzamelen. Gelieve na te gaan of u akkoord gaat met het privacybeleid van deze website alvorens u enige persoonlijke informatie verstrekt. Wij proberen er in de mate van het mogelijk voor te zorgen dat alle websites van derden waarnaar wij koppelingen opnemen, gelijkwaardige maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie nemen, maar wij kunnen niet wettelijk of anderszins aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten, het privacybeleid of de inachtneming van de privacyregels door deze derden.

Q13. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt met betrekking tot ons privacybeleid of onze praktijken op het gebied van informatievergaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen door te schrijven naar Nestlé Belgilux, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel/Nestlé Nederland

 


VEVEY, Juin 2012

Copyright© Société des Produits Nestlé S.A. 2006

 

Help ? Help ?