Algemene Verkoopvoorwaarden SPECIAL.T by NESTLE®

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Alle bestellingen van particulieren via de website van SPECIAL.T by Nestlé® vallen onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna aangeduid « AVV »), die van toepassing zijn met uitsluiting van andere voorwaarden. Een particulier is een persoon die de producten gebruikt voor zijn persoonlijke behoeften en die van zijn familieleden. Wanneer u een bestelling plaatst, erkent u zonder voorbehoud deze AVV gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

1.2 Door het gebruik van deze website aanvaardt u bovendien onderworpen te zijn aan onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. SPECIAL.T by Nestlé® raadt u aan deze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de services op deze website.

1.3 SPECIAL.T by Nestlé® behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie op deze website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door SPECIAL.T by Nestlé® van de nieuwe versie van de AVV houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie. 

2. Registreren

2.1 U kunt pas een bestelling plaatsen indien u zich eerst op deze website heeft geregistreerd. Registratie is gratis.

2.2 Als u zich op deze website registreert, moet u zich ervan vergewissen dat de gegevens die u invult juist en volledig zijn.

2.3 Licht SPECIAL.T by Nestlé® zo snel mogelijk in als u van adres verandert of als er andere gegevens veranderen in uw persoonlijke gegevens. Werk deze onmiddellijk bij op deze website en vóór elke bestelling.

3. Wachtwoord

3.1 Tijdens uw registratie wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld. 

3.2 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van heeft.

3.3 Als u weet of vermoedt dat een derde uw wachtwoord kent of heeft gebruikt, moet u SPECIAL.T by Nestlé® onmiddellijk op de hoogte stellen via telefoon, via e-mail of schriftelijk per post aan T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®,  Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam.

4. Bestellingen (met betalingsverplichting)

4.1 Bestellingen worden op de website nl.special-t.com/nl/ geplaatst.

4.2 Enkel particulieren die niet onderworpen zijn aan de BTW verplichting kunnen bestellingen plaatsen.

4.3 Wanneer u een bestelling plaatst op deze website verbindt u zich ertoe de producten te kopen die u heeft geselecteerd conform deze AVV. Alle bestellingen hebben een betalingsverplichting.

4.4 De bestellingen die u via deze website bij SPECIAL.T by Nestlé® plaatst, zijn onderworpen aan een maximaal bedrag van € 500 inclusief BTW (korting aanbod inbegrepen).

4.5 Thee bestellingen zijn in veelvouden van 5 dozen (minimaal 50 capsules).
Wetende dat:

-       Verzendkosten worden aangeboden voor alle bestellingen met 15 dozen thee of een machine

-       Verzendkosten zijn € 3,00 voor bestellingen van 10 theedozen

-       Verzendkosten zijn € 6,00 voor bestellingen van 5 theedozen of een enkele accessoire (behalve water filter)

4.6 SPECIAL.T by Nestlé® stelt via deze website producten te koop, zolang de voorraad strekt.

4.7 Indien een besteld product niet geleverd kan worden, verschijnt deze als niet beschikbaar op de website.

5. Bestelbevestiging

5.1 Voor elke geplaatste bestelling, wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft aangegeven tijdens de registratie.

5.2 De bestellingen die u via deze website plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende

overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door SPECIAL.T by Nestlé®.

5.3 SPECIAL.T by Nestlé® behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van fraude, onbetaalde facturen of insolvabiliteit.

5.4 De gegevens die door SPECIAL.T by Nestlé® worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

6. Prijs

6.1 De prijzen die u verschuldigd bent voor de artikelen die u heeft besteld, zijn de prijzen die op deze website vermeld staan op de dag van bestelling, inclusief BTW, maar zonder verzendkosten.

6.2 De verzendkosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op deze website op de dag van bestelling. Tenzij anders aangegeven, zijn ze voor uw rekening en afzonderlijk opgenomen in de factuur.

6.3 SPECIAL.T by Nestlé® behoudt zich het recht voor de prijzen en de verzendkosten te allen tijde te veranderen.

6.4 Geen speciale korting of hoeveelheidskorting worden verleend. 

7. Levering

7.1 Alle bestellingen die worden bevestigd door SPECIAL.T by Nestlé® worden geleverd op het adres dat op de bestelling is vermeld.

7.2 SPECIAL.T by Nestlé® doet al het mogelijke om te zorgen voor leveringen in België binnen 4 werkdagen die volgen op de ontvangst van de bestelling.

7.3 De verantwoordelijkheid voor de artikelen, het risico van verlies of beschadiging van de artikelen worden overgedragen aan u bij de ontvangst van de artikelen.

8. Artikelen controleren

8.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de artikelen bij levering te controleren.

8.2 Als u vaststelt dat er artikelen ontbreken of beschadigd zijn, moet u dat formeel melden aan de transporteur en ook SPECIAL.T by Nestlé® op de hoogte stellen via telefoon, via e-mail of schriftelijk per post aan T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®,  Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam binnen de 14 dagen die volgen op de levering van de bestelling. SPECIAL.T by Nestlé® zal de beschadigde of ontbrekende artikelen vervangen.

9. Herroepingsrecht

9.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen die volgen op de levering van de bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring, per e-mail of schriftelijk per post aan T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®,  Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van het formulier voor herroeping dat hier beschikbaar is. Vervolgens ontvangt u een e-mail of een bevestigingsbrief als kennisgeving van herroeping. U krijgt ook een ongefrankeerde etiket om de goederen terug te zenden. U heeft veertien (14) dagen na de kennisgeving van herroeping de tijd om de goederen naar ons terug te sturen op uw eigen kosten met het ongefrankeerde etiket.

9.2 U kunt uw overeenkomst echter niet herroepen in geval van waardevermindering van het artikel/de artikelen of als gevolg van een ander gebruik van de goederen dan een normaal gebruik. Geretourneerde artikelen moeten worden vergezeld van een kopie van de factuur en het retourformulier die u kunt downloaden op de website.

9.3 Onverminderd bovenstaande, ontvangt u alle betalingen van de teruggezonden goederen inclusief leveringskosten binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de teruggezonden goederen van ons terug. U dient de retourkosten te dragen.

9.4 In geval van een promotie-aanbod bestaande uit één of meer geschenken kan – indien de bestelling op de website is gedaan, het herroepingsrecht op het geheel of een deel van de bestelling enkel worden uitgevoerd als de klant ook de aangeboden geschenk(en) terugzendt. Alleen geschenken teruggezonden in perfecte staat, en beschermd in hun originele verpakking, worden geaccepteerd.

10. Betaling

10.1 De betaling met een creditcard (Visa, MasterCard)of via iDeal, dat de enige toegelaten betalingswijzen zijn, wordt onmiddellijk uitgevoerd. De gegevens van uw creditcard worden om veiligheidsredenen versleuteld.

10.2 De goederen worden geleverd na ontvangst van de betaling volgens aangegeven voorwaarden. SPECIAL.T by Nestlé® behoudt het recht om een bestelling te weigeren, tot de betaling van het verschuldigde saldo.

11. Garantie op machines en de verkrijgbaarheid van onderdelen (watertank, capsule container, lekbak en stroomkabel)

11.1 Juridische garanties: Bij aankoop geniet u van de wettelijke garantie van overeenstemming (Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) en van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. De wettelijke garantie van overeenstemming maakt het mogelijk om elk gebrek aan conformiteit van het product, de verpakking, de montage-instructies met betrekking tot hetgeen is overeengekomen op de aankoop te melden. Het is twee (2) jaar geldig vanaf de datum van aankoop (de datum op de factuur) en voorziet zonder kosten of de reparatie of het ruilen van het product. Als de vervanging of reparatie niet mogelijk is, wordt u terugbetaald.

De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken maakt het mogelijk om elk verborgen gebrek van een product te rapporteren en die het niet geschikt maakt voor het beoogde gebruik. Het defect moet bestaan op het moment van aankoop. Deze garantie geldt alleen als de consument de verkoper zo snel mogelijk en precies waarschuwt per telefoon, e-mail of schriftelijk per post aan T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®,  Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam. U zult dan of een reparatie, of een omruiling, of de terugbetalling van het product aangeboden worden. U dient wel steeds dit verborgen gebrek aan te tonen.

Voor de terugzending van uw product ontvangt u per e-mail of per brief een voorgefrankeerde retouretiket nadat u de T.Club, SPECIAL.T by Nestlé® via telefoon (0800 022 0333) heeft geinformeert.

11.2 Fabrieksgarantie: Machines gekocht op deze website hebben een garantie van twee (2) jaar (factuurdatum) onder de voorwaarden die in de originele verpakking zijn opgenomen.

12. Aftersales-service

12.1 Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt over de werking, het onderhoud van uw machine of de aftersales-service neemt u telefonisch contact op met SPECIAL.T by Nestlé® via telefoon op 0800 022 0333 voor hulp of advies.

12.2 Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, stelt SPECIAL.T by Nestlé® voor om u op uw garantie te beroepen (zie punt 11).

12.3 Regelmatig onderhoud van de machine en het schoonmaken ervan zijn uw verantwoordelijkheid, zoals uitgelegd in de handleiding van het apparaat.

12.4 Gezien de technische bijzonderheden van SPECIAL.T by Nestlé® -producten en om veiligheidsredenen, mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door de after-sales afdeling van SPECIAL.T by Nestlé®. Bijgevolg zal SPECIAL.T by Nestlé® niet aansprakelijk kunnen zijn in geval van wijziging, reparatie, aanvulling en / of vervanging van onderdelen van de machine door een andere partij dan de after-sales afdeling van SPECIAL.T by Nestlé®.

13. Bescherming van persoonsgegevens

Wij garanderen dat SPECIAL.T by Nestlé® alle nodige maatregelen neemt om de privacy en veiligheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

Volgens de wet op de bescherming van de privacy in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 6 juli 2000 heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijderen van al uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®, Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam. 

14. Klachtenregeling

Voor alle klachten over de producten en / of de klantenservice, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar T.Club, SPECIAL.T by Nestlé®, Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam of te bellen op 0800 022 0333.

15. Beperking van aansprakelijkheid

De foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van de producten op deze website zijn niet bindend en worden enkel ter informatie aangeboden. SPECIAL.T by Nestlé® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto's of teksten die op

deze website voorkomen.

16. Overmacht

16.1 SPECIAL.T by Nestlé® zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.

16.2 In geval van vertraging zal SPECIAL.T by Nestlé® zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene verkoopvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing . De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van Amsterdam.

Sept. 2021

SPECIAL.T by Nestlé®
Nestlé Nederland B.V.
Stroombaan 14 

1181 VX Amstelveen

Ondernemingsnummer: 2179143B01

BTW n° NL002179143B01

Help ? Help ?